Ombygging av Solbergfoss renseanlegg til pumpestasjon, Askim

Ombygging av Solbergfoss renseanlegg til pumpestasjon, Askim

Prosjektet skal legge til rette for utfasing av renseanlegget på Solbergfoss.

Her legges ny vannledning, pumpeledning for avløp og trekkerør for fiber over dammen. Dette skal i fremtiden brukes i forbindelse med utfasing av Solbergfoss renseanlegg og bygging av pumpestasjon i stedet.

Det er behov for ny vannledning i forbindelse med overtakelse av vannledningsnettet i Solbergfoss og trykkavløpsprosjektet på Spydebergsiden. Kommunen fjerner også ledninger som i dag går inne i kraftstasjonen, fordi disse har en uheldig trasé i dag.

Avløpsledningen legges klar på utsiden av dagens renseanlegg. Den kan da lett tilkobles når man velger å bygge om renseanlegget til pumpestasjon.

Prosjektering er utført våren og sommeren 2020. Bygging vil skje i perioden 2020 til februar 2022.