Ny brønn Sandstangen, Trøgstad

Ny brønn Sandstangen, Trøgstad

Det er gjort prøveboringer for drikkevannsbrønn av tidligere Eidsberg kommune.

Indre Østfold kommune er i ferd med å samle denne informasjon og planlegge videre fremdrift.