Luktproblemer i Vandugveien

Eidsberg kommune fikk i løpet av sommeren 2019 klager fra innbyggerne i Mysen sentrum på grunn av vond lukt fra avløpsnettet i Vandugveien. Luktklagene kom etter ombygging av avløpsledningen som fører avløpsvann fra Hærlandområdet og Trøgstad til renseanlegget i Mysen. 

Luktproblemene i Vandugveien oppstod tidligere blant annet på grunn av at avløpsledningen ned Brandsrudveien, der avløpsledningene fra Trøgstad og Hærland møtes, var veldig overbelastet. 
Kapasiteten til ledningen er omtrent 100 liter per sekund, men i praksis noe varierende på grunn av måten ledningen er lagt på (for eksempel bratte fall med plutselige utflatinger). 

Målinger som kommunen har gjort viser at kummen i Brandsrudveien til tider tok imot en samlet mengde fra Hærland og Trøgstad på opptil 80 liter per sekund. Grunnen til dette var en svært stor hastighet på pumpene ved Riiser pumpestasjon. 

For å redusere belastningen på ledningen i Vandugveien, har pumpehastigheten ved Riiser blitt satt ned. Dette har ført til at ledningen langs Vandugveien ikke lenger er overbelastet. Dette bekreftes også av en mengdemåler som kommunen har installert i Vandugveien.

Selv om pumpehastigheten er betydelig redusert, er den stadig vekk unødvendig høy. På grunn av dimensjonen på ledningen er det foreløpig ikke mulig å senke hastigheten ytterligere. Kommunen jobber for å finne en løsning som vil tillate oss å senke hastigheten ytterligere.

Parallelt med dette pågår det en dialog med Nortura om å bedre håndtere avløpet på Hærlandstrengen. Muligheter for å behandle avløpet kjemisk undersøkes også.

I tillegg til luktproblemer utendørs i Vandugveien, oppstår det også luktproblemer innendørs hos enkelte husstander. Grunnen til dette er at når ledningen ikke lenger er full, er det plass til betydelig mer gass i selve ledningen. Det ujevne fallet på ledningen gjør at det ved enkelte steder blir en oppstuvning av gass, som etter hvert vil presse seg oppover ledningen. Den kan da i noen tilfeller også presse seg oppover stikkledninger.

Selv om man har en fungerende vannlås, vil man kunne oppleve lukt fordi hydrogensulfid (kloakkgassen) er løselig i vann og fordi trykket i stikkledningen blir høyt. Kommunen har installert tilbakeslagsventiler ved to husstander som opplevde mye lukt innendørs, og dette har vist seg å fungere.

Dersom tiltakene som er nevnt over ikke leder noen vei innen utgangen av februar 2021, vil kommunen vurdere å tilby en tilbakeslagsventil til alle husstander som opplever luktproblemer innendørs. 

Hvorfor blir det verre når det regner? 

I bunnen av Vandugveien møter ledningen tre andre ledninger fra Mysen. Disse ledningene er såkalte AF-ledninger (avløp/felles), som betyr at de leder både kloakkvann og regnvann. Når det regner går disse AF-ledningene svært fulle, som betyr at kloakken og gassen fra Vandugveien ikke slipper til i samme grad som normalt. Da blir det mer kloakk og mer gass med høyere trykk i Vandugveien som gjør at gassen vil komme opp av enkelte kumlokk og stikkledninger.

Kommunen er i gang med å kartlegge AF-ledningene, slik at vi kan iverksette tiltak for å redusere belastningen på disse og dermed frigjøre ledningen i Vandugveien.

Hvis du bor i nærheten av Vandugveien og fremdeles opplever luktproblemer, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette til kommunen.