Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Luktproblemer i Vandugveien

Eidsberg kommune fikk i løpet av sommeren 2019 klager fra innbyggerne i Mysen sentrum på grunn av vond lukt fra avløpsnettet i Vandugveien. Luktklagene kom etter ombygging av avløpsledningen som fører avløpsvann fra Hærlandområdet og Trøgstad til renseanlegget i Mysen. 

Luktproblemene i Vandugveien oppstod tidligere blant annet på grunn av at avløpsledningen ned Brandsrudveien, der avløpsledningene fra Trøgstad og Hærland møtes, var overbelastet. 

Ledningen har i utgangspunktet en kapasitet på 100 liter per sekund. Denne kapasiteten er i praksis noe varierende på grunn av måten ledningen er lagt på (for eksempel bratte fall med plutselige utflatinger). 

Målinger som kommunen har gjort viser at kummen i Brandsrudveien til tider tok imot en samlet mengde fra Hærland og Trøgstad på opptil 80 liter per sekund. Grunnen til dette var en svært stor hastighet på pumpene ved Riiser pumpestasjon. 

For å redusere belastningen på ledningen i Vandugveien, har pumpehastigheten ved Riiser blitt satt ned. Dette har ført til at ledningen langs Vandugveien ikke lenger er overbelastet. Det bekreftes også av en mengdemåler som kommunen har installert i Vandugveien. 

Det oppstår fortsatt til tider luktproblemer i Vandugveien, også innendørs hos enkelte husstander. Grunnen til dette er at når ledningen ikke lenger er full, er det plass til betydelig mer gass i selve ledningen. Det ujevne fallet på ledningen gjør at det ved enkelte steder blir en oppstuvning av gass, som etter hvert vil presse seg oppover ledningen. Den kan da i noen tilfeller også presse seg oppover stikkledninger. Selv om man har en fungerende vannlås, vil man kunne oppleve lukt fordi hydrogensulfid (kloakkgassen) er løselig i vann og fordi trykket i stikkledningen blir høyt. Kommunen er i gang med å installere tilbakeslagsventiler ved utsatte husstander.  

Hvorfor blir det verre når det regner? 

I bunnen av Vandugveien møter ledningen tre andre ledninger fra Mysen. Disse ledningene er såkalte AF-ledninger (avløp/felles), som betyr at de leder både kloakkvann og regnvann. Når det regner går disse AF-ledningene svært fulle, som betyr at kloakken og gassen fra Vandugveien ikke slipper til i samme grad som normalt. Da blir det mer kloakk og mer gass med høyere trykk i Vandugveien som gjør at gassen vil komme opp av enkelte kumlokk og stikkledninger.  

Kommunen er i gang med å kartlegge AF-ledningene, slik at vi kan iverksette tiltak for å redusere belastningen på disse og dermed frigjøre ledningen i Vandugveien.  

Hvis du bor i nærheten av Vandugveien og fremdeles opplever luktproblemer, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette til kommunen.