Priser og gebyrer

Alle husstander i Indre Østfold kommune må levere husholdningsavfall gjennom den kommunale renovasjonsordningen.

Nytt: Renovasjon - differensiert gebyr 

Kommunestyret i Indre Østfold kommune har vedtatt å innføre differensierte renovasjonsgebyrer fra 2021.

Hva betyr dette for den enkelte husstand?  

Ved å innføre differensierte gebyrer, vil de husstandene/boenhetene som samarbeider om felles restavfallsbeholder, ha muligheten til å redusere volum for restavfall og dermed betale et noe lavere gebyr.

Renovasjonsgebyr 2021 - ny utforming av gebyret på faktura

Det beregnes slik:

Alle eiendommer har et grunnbeløp per matrikkelført boenhet på kr 1 910, 00 i tillegg til et variabelt beløp ut fra størrelse på restavfallsbeholder (tilgjengelig volum). 

  • 140 liter kr 1 125,00 (Beholderstørrelse restavfall 50 x 55cm) 
  • 240 liter kr 1 687,50 (Beholderstørrelse restavfall 58 x 73cm) 
  • 370 liter kr 2 812,50 (Beholderstørrelse restavfall 75 x 80cm) 
  • 660 liter kr 3 937,50 (Beholderstørrelse restavfall 78 x 127cm) 

For eksempel dersom du deler en 140 liter med din hybelboer/nabo vil gebyret regnes ut slik:

Kr 1 910,00 * 2 boenheter + kr 1 125,00 = totalt kr 4 945,00.
Per boenhet vil dette bli kr 2 472,50.

Alle oppgitte priser er inklusiv mva.

Hvordan går jeg frem?

Først må du bli enig med naboen din om et samarbeid.

Ta deretter kontakt med Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR), slik at en samarbeidsavtale kan opprettes og avfallsdunker tilpasses. Du finner kontaktinformasjon til IØR under.

Har du spørsmål til renovasjonsgebyret på fakturaen eller størrelsen på beholderen din, ta direkte kontakt med Indre Østfold Renovasjon IKS.

E-post: ior@iorenovasjon.no

Telefon: 69 88 79 50

Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall og for avfallsgebyr, Indre Østfold kommune, Viken

Indre Østfold renovasjon

Det er Indre Østfold renovasjon IKS (IØR) som sørger for henting og behandling av husholdningsavfall for Indre Østfold kommune. 

Indre Østfold renovasjons nettsider