Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Priser og gebyrer

Alle husstander i Indre Østfold kommune må levere husholdningsavfall gjennom den kommunale renovasjonsordningen.

Det er ett abonnement med tilhørende avfallsutstyr (søppelkasser) per boenhet. Dette gjelder også utleieleiligheter og hybler.

Pris per abonnement/stativ er kr. 2 893. 

Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall og for avfallsgebyr, Indre Østfold kommune, Viken

Indre Østfold renovasjon

Det er Indre Østfold renovasjon IKS (IØR) som sørger for henting og behandling av husholdningsavfall for Indre Østfold kommune. 

Indre Østfold renovasjons nettsider