Priser og gebyrer

Priser og gebyrer

Alle husstander i Indre Østfold kommune må levere husholdningsavfall gjennom den kommunale renovasjonsordningen.

Renovasjon - differensiert gebyr 

Kommunestyret i Indre Østfold kommune har vedtatt å innføre differensierte renovasjonsgebyrer fra 2021.

Hva betyr dette for den enkelte husstand?  

Ved å innføre differensierte gebyrer, vil de husstandene/boenhetene som samarbeider om felles restavfallsbeholder, ha muligheten til å redusere volum for restavfall og dermed betale et noe lavere gebyr.

Renovasjonsgebyr

Se priser i avgiftsheftet

Hvordan går jeg frem?

Først må du bli enig med naboen din om et samarbeid.

Ta deretter kontakt med Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR), slik at en samarbeidsavtale kan opprettes og avfallsdunker tilpasses. Du finner kontaktinformasjon til IØR under.

Har du spørsmål til renovasjonsgebyret på fakturaen eller størrelsen på beholderen din, ta direkte kontakt med Indre Østfold Renovasjon IKS.

E-post: ior@iorenovasjon.no

Telefon: 69 88 79 50

Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall og for avfallsgebyr, Indre Østfold kommune, Viken

Indre Østfold renovasjon

Det er Indre Østfold renovasjon IKS (IØR) som sørger for henting og behandling av husholdningsavfall for Indre Østfold kommune. 

Indre Østfold renovasjons nettsider