Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Meld feil på vei

Hvem har ansvar for hvilke veier?

Indre Østfold kommune har ikke ansvaret for alle veier og gater. Det er derfor lurt at du sjekker dette før du kontakter oss. Vi har kun ansvaret for kommunale veier, gater, en del fortau samt gang- og sykkelveier.

Private veier, borettslags- og velveier samt felles avkjørsler er private ansvar.
Europa-, riks- og fylkesveier er Statens Vegvesens ansvar, feil/mangler på disse veiene meldes til tlf: 175

Veiavdelingen tar gjerne imot meldinger om forhold innenfor kommunens ansvarsområde. For at tilbakemelding skal gå så fort og effektivt som mulig, ber vi deg å sjekke hva slags vei det er slik at henvendelsen sendes til rett mottaker.

Sjekk her om det er en kommunal vei

I løpet av januar har vi et nytt elektronisk system for innmelding av feil klart. Vi publiserer dette så snart det er klart. Inntil dette er på plass ber vi deg ta kontakt med vårt innbyggertorg på tlf. 69 68 10 00.

Husk: Vi er avhengig av dine tilbakemeldinger for å få rettet feil.

Meld feil på fylkesveier og riksveier

Dette melder du til

Statens vegvesen Region Øst
Tlf. 175
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER