Hvordan melde feil

Du kan melde feil på vei, vann og kommunale parker ved hjelp av knappene over, eller via appen Min borgermelding. 

Slik kan du følge status i saken din

Melder du feil på vei, vann og kommunale parker via appen Min borgermelding, vil du automatisk motta svar på telefonen din. Svaret finner du i appen under «varslingsklokken» oppe til høyre. Du kan også se status på alle innmeldte saker inne i kartet.

Melder du inn feil via våre nettsider må du aktivt legge inn en e-postadresse for å få status på din sak.

Melder du feil på en fylkesvei, riksvei eller europavei, sendes saken din automatisk videre til Statens Vegvesen.

Hvem har ansvar for hvilke veier?

Indre Østfold kommune har ikke ansvaret for alle veier og gater. Det er derfor lurt at du sjekker dette før du kontakter oss. Vi har kun ansvaret for kommunale veier, gater, en del fortau samt gang- og sykkelveier.

Private veier, borettslags- og velveier samt felles avkjørsler er private ansvar.
Europa-, riks- og fylkesveier er Statens Vegvesens ansvar, feil/mangler på disse veiene meldes til tlf.: 175

Veiavdelingen tar gjerne imot meldinger om forhold innenfor kommunens ansvarsområde. For at tilbakemelding skal gå så fort og effektivt som mulig, ber vi deg å sjekke hva slags vei det er slik at henvendelsen sendes til rett mottaker.

Sjekk her om det er en kommunal vei

Husk: Vi er avhengig av dine tilbakemeldinger for å få rettet feil.

Feil på fylkesveier og riksveier melder du til

Statens vegvesen Region Øst
Tlf. 175
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Melde feil på gatelys

Det er ulike samarbeidspartnere som utfører reparasjon og vedlikehold av gatelys i Indre Østfold kommune. For de "gamle" kommunene Askim, Hobøl og Spydeberg kan feil meldes til Omexom på knappen i menyen øverst på siden. Melding om feil på gatelys i "gamle" Eidsberg og Trøgstad meldes inn via knappen i menyen øverst på siden.

Vi jobber med en felles løsning for melding av feil på gatelys. 

Melde feil på renovasjon

Har du spørsmål om renovasjon i private husholdninger, meldes dette rett til Indre Østfold renovasjon (IØR) via knappen i menyen øverst på siden, eller via denne lenka: IØR - meld feil.