Vannmåler og avlesning

I Indre Østfold kommune skal alle eiendommer med kommunalt vann og/eller kommunalt avløp ha vannmåler. Vannmåleren skal måle alt vann og/eller avløp som brukes på eiendommen, slik at du betaler for faktisk vannforbruk, i tillegg til et abonnementsgebyr per boenhet. 

Vannmåleravlesning – frist for rapportering av vannmålerstand er 31. desember 2020

Har du digital vannmåler?

Priser

Se priser i avgiftsheftet

Utlevering av vannmålere

Alle innbyggertorgene leverer ut vannmålere.

Vannmålere utleveres kun til rørleggere og entreprenører.

Henvendelser kan sendes til kommunaleavgifter@io.kommune.no

Til innbyggertorg og bibliotek

Til deg som ikke har installert vannmåler

Har du fått vannregning for flere kvadratmeter hus eller flere boenheter du mener du har?

Det viser seg at en del husstander i Askim har til dels store avvik mellom boligens faktiske størrelse og det kvadratmeterantall som står oppført i matrikkelen. Noen står også oppført med flere boenheter enn de har i dag.  

Årsaken til feil boligstørrelse eller antall boenheter i matrikkelen ligger som regel mange år tilbake i tid. Mye skyldes endringer som er gjort på boligen underveis, eller feil registrering mange år tilbake i tid.

Indre Østfold kommune ser at dette kan gi store og urimelige utslag for enkelte som ikke har vannmåler og opplever at de har fått stipulert en boligstørrelse ut fra flere kvadratmeter boligareal enn de faktisk har. For 2020 vil vi derfor endre disse regningene når vi får gyldig dokumentasjon fra den enkelte. Gyldig dokumentasjon er takst fra takstmann, prospekt fra hussalg eller lignende.

Fra 2021 vil vi igjen bruke informasjon som er registrert i matrikkelen for de som til da ikke har montert vannmåler. Dette gjør vi fordi det naturlig nok er viktig og riktig at kommunen har et sted hvor vi har oversikt over den enkelte bolig. De som derfor ikke monterer vannmåler, og mener matrikkelen er feil, anbefales derfor å starte prosess for å få korrigert matrikkelen så snart som mulig.

Det vil lønne seg for de fleste å ha vannmåler

For de aller fleste husstander vil det lønne seg å montere vannmåler. Bruk av vannmåler er vanlig i store deler av Indre Østfold, men i Askim er det mange boliger uten vannmåler.  

Vannmåleren er dekket av vann-avgiften din og du får denne derfor kostnadsfritt, men du må selv betale for monteringen. Kommunen vil inngå avtale med en eller flere rørleggere om en fastpris på dette. Dette arbeidet vil antakelig starte over sommeren.

Det er imidlertid ingen ting i veien for at du tar kontakt med en rørlegger og installerer vannmåler allerede nå. Dersom dere er få personer som bor i et stort hus, vil dette trolig lønne seg.Kontakt i tilfelle din lokale rørlegger. De henter da vannmåler på innbyggertorget og monterer. Du betaler som sagt for monteringen, men ikke for selve måleren.

Vannmåleravlesning

Vannmåleren skal leses av en gang i året, 31. desember. Du som er huseier får varsel om dette.

Du kan enten registrere målerstanden direkte på våre nettsider: Informasjon og lenke til registreringsside blir lagt ut på forsiden på kommunens hjemmeside i perioden 15. desember - 6. januar. Du kan også velge å registrere målerstanden via telefon, QR-kode eller ved å returnere avlesningskortet.

Montering/utskifting av vannmåler

Ved installasjon av ny vannmåler skal kommunen stå som eier av denne. Installasjonskostnader dekkes av abonnenten. Vannmåler må hentes ut av godkjent rørlegger/entreprenør. Blir en vannmåler borte eller skadet, skal abonnenten straks melde dette til kommunen. Kommunen forbeholder seg retten til å kreve full erstatning for tap eller skade.

Eierskifte/salg av eiendom

Kommunale avgifter følger eiendommen ved et eierskifte. I boliger med vannmåler skal eiendomsmegleren være behjelpelig med oppgjør mellom tidligere og ny eier. Kommunen foretar ikke mellomregning mellom kjøper og selger. 

Krav til installasjon av vannmåler

Krav til installasjon finnes i Standard abonnementsvilkår - tekniske bestemmelser

Spørsmål om kommunalavgifter og korrigering av matrikkel?

Har du spørsmål så kontakt oss på e-post; kommunaleavgifter@io.kommune.no eller telefon 69 68 10 00. Åpningstidene hos kommunale avgifter er mandag-fredag kl. 09.00-14.00.

Ønsker du å utsette betalingen eller dele opp regningen?

Trenger du hjelp til søke om betalingsutsettelse, kan du ringe oss på telefon 69 68 10 00, så vil vi hjelpe deg over telefon. Kommunens åpningstider er mandag-fredag kl. 08.00-15.30.

Du kan også enkelt gjøre selv via vår innsynsløsning «Min faktura»

Informasjon om «Min faktura» finner du her