For rørleggere, konsulenter og entreprenører

Sanitærreglement

KS Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er kommunens sanitærreglement, og gjelder for alle abonnenter i kommunen.

Last ned administrative bestemmelser 

Bestill tekniske bestemmelser

Arbeid på kommunale VA-ledninger

Ved arbeid på kommunale VA-ledninger, skal VA-normen følges. Frem til ny norm er vedtatt i Indre Østfold kommune gjelder de ulike områders (gamle kommuners) vedtatte VA-norm: 

VA-norm for Eidsberg

VA-norm for Spydeberg

Askim, Hobøl og Trøgstad benytter tekniske bestemmelser.