Sommerskole for 8.-10. trinn

Sommerskolen holdes i uke 32.

Dette tilbudet er for deg som går på 8., 9. eller 10. trinn dette skoleåret.