Sommerskole for 5.-7. trinn

Sommerskolen holdes i uke 31.

Dette tilbudet er for deg som går på 5., 6. eller 7. trinn dette skoleåret.