Den andre dagen (alternativ skolearena på 5-7. trinn)

“Den andre dagen” ble etablert for at man sammen med hjemskolen skal bygge oppunder den ordinære opplæringen, og for å bidra til at elevene får bedre skolehverdager på hjemskolen. Hovedmålet er å gi elevene et godt utgangspunkt for et godt liv. 

Folkehelse, livsmestring, sosial læring og utvikling er tverrfaglige temaer som er løftet fram i Læreplanverket, og disse er svært essensielle i vårt arbeid med elevene. 

Når foresatte, lærer eller skoleleder lurer på om Den andre dagen kan være en del av et godt opplæringstilbud for en elev, meldes dette til skolens ressursteam. Der skal man vurdere om skolen har forsøkt forventede tiltak for eleven. Dersom man er enige i ressursteam om at man vil sende en søknad om inntak til Den andre dagen, fyller rektor ut den digitale søknaden sammen med foresatte, og denne blir sendt til opptaksgruppa v/ teamkoordinator for “Den andre dagen”.

NB! Foresatte må ha med bankID (brikke eller mobil) til møtet. Dette for å kunne verifisere signeringen.

Til søknadsskjema