Lytt

Viktig informasjon om koronavirus

Priser

Priser skolefritidsordning (SFO)
Skolefritidsordning Priser
100 % plass pr. mnd. 3170
100 % plass (38 uker, kun tilbud i Askim frem til 01.08.2020) 2678
80 % plass pr. mnd. 2536
60% plass pr. mnd. 1902
10 timers plass pr. uke. (kun Askim frem til 01.08.2020) 2060
Dagsplass 300
Halvdagsplass (kun Spydeberg frem til 01.08.2020) 175
Betaling for mat, 100 % plass pr. mnd. 158
Betaling for mat 100 % plass/38 uker/pr. mnd. (kun Askim frem til 01.08.2020) 133
Betaling for mat, 80% plass pr. mnd. 126
Betaling for mat, 60 % plass pr. mnd. 95
Betaling for mat, 10-timers plass pr. uke. (kun Askim frem til 01.8.2020) 103
Kost dagtilbud (obligatorisk) Inkl. i prisen

Søskenmoderasjon gis med 30 % til barn nr. 2 og 50 % til barn nr. 3. 

Fra 1. august 2020 vil følgende ordning gjelde for søskenmoderasjon:
Søskenmoderasjon gis med 30 % til barn nr. 2 og 50 % til barn nr. 3 innenfor barnehage og skole. Søskenmoderasjon gis også på tvers av ordningene. Det gis ikke søskenmoderasjon for kost.

Det etableres et felles SFO-reglement fra 01.08.2020. Noen tilbud vil være kommunespesifikke frem til nytt reglement er politisk vedtatt våren 2020 med påfølgende harmonisering av tilbud fra 01.08.2020. I statsbudsjettet er det foreslått innført gratis SFO for brukere i 5.-7. trinn som vil ha retten til et tilbud på særskilte vilkår. Dette vil gjelde fra 01.08.2020.