Indre Østfold kommune

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO)

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1.-7. årstrinn.

Skolefritidsordningen skal være noe annet enn skole og barnehage, og den er ikke en del av skolen.

SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter, være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden og gi barna omsorg og tilsyn.

Skolefritidsordningen skal ha vedtekter som fastsettes lokalt av kommunen. Vedtektene skal minst inneholde eierforhold, opptaksmyndighet, opptakskriterier, opptaksperiode, oppsigelse av plassen, foreldrebetaling, leke- og oppholdsareal, daglig oppholdstid, åpningstider og bemanning og ledelse.

Kommunen skal ha skolefritidsordning når skoleåret pågår, mens det er frivillig for kommunene til å tilby SFO i feriene.