Skoleruta 2023/2024

August 2023:

 • SFO åpner 31. juli
 • 14. august – planleggingsdag skole og SFO
 • 15. august – planleggingsdag skole og SFO
 • 16. august – planleggingsdag skole (SFO har åpent)
 • 17. august – første skoledag

Oktober:

 • 2. oktober til 6. oktober – høstferie (uke 40)

November:

 • 17. november – planleggingsdag skole og SFO

Desember:

 • 19. desember – siste skoledag før jul

Januar 2024:

 • 2. januar – planleggingsdag skole og SFO
 • 3. januar – første skoledag

Februar:

 • 19. februar til 23. februar – vinterferie (uke 8)

Mars/april:

 • 25. mars til 1. april – påskeferie

Mai:

 • 1. mai – arbeidernes dag og offentlig høytidsdag
 • 9. mai – Kristi himmelfartsdag
 • 10. mai - planleggingsdag skole og SFO
 • 17. mai – grunnlovsdag
 • 20. mai – 2. pinsedag

Juni:

 • 21. juni – siste skoledag

Totalt antall skoledager per år: 190