Skoleruta 2021/2022

Skoleruta 2021/2022

Skoleruta 2021/2022
Måned Hendelse Antall skoledager
August Planleggingsdager torsdag 12., fredag 13., mandag 16. og tirsdag 17. Første skoledag onsdag 18. august. SFO er i utgangspunktet stengt alle dagene, men det kan variere fra skole til skole. Kontakt din SFO for å få informasjon om stengte dager. 9 skoledager
September 22 skoledager
Oktober Høstferie i uke 40, fra og med mandag 4. oktober til og med fredag 8. oktober 16 skoledager
November Planleggingsdag onsdag 17. november (Skole og SFO er stengt) 21 skoledager
Desember Siste skoledag før jul tirsdag 21. desember 15 skoledager
Januar Første skoledag etter jul mandag 3. januar 21 skoledager
Februar Vinterferie i uke 8, fra og med mandag 21. til og med fredag 25. februar 15 skoledager
Mars   23 skoledager
April Påskeferie, fra og med mandag 11. april til og med mandag 18. april 15 skoledager
Mai Grunnlovsdag tirsdag 17. mai 20 skoledager
Kristi Himmelfartsdag torsdag 26. mai
Juni 2. pinsedag mandag 6. juni
Siste skoledag før sommerferien fredag 17. juni 13 skoledager
Sum Høsthalvåret 83 skoledager
Vårhalvåret 107 skoledager
Totalt for skoleåret 2021/2022 190 skoledager