Skoleruta 2020/2021

Skoleruta 2020/2021
Skoleruta 2020/2021
Måned Hendelse Antall skoledager
August Første skoledag mandag 17. august 11 skoledager
September Høstferie i uke 40, fra og med mandag 28. september til og med fredag 2. oktober 19 skoledager
Oktober Første skoledag etter høstferien mandag 5. oktober 20 skoledager
November Fridag for elevene fredag 13. november 20 skoledager
Desember Siste skoledag før jul mandag 21. desember 15 skoledager
Januar Første skoledag etter jul mandag 4. januar 20 skoledager
Februar Vinterferie i uke 8, fra og med mandag 22. til og med fredag 26. februar 15 skoledager
Mars Påskeferie, fra og med mandag 29. mars til og med mandag 5. april 20 skoledager
April Første skoledag etter påske tirsdag 6. april 19 skoledager
Mai Kristi Himmelfartsdag torsdag 13. mai 17 skoledager
Fridag for elevene fredag 14. mai
Grunnlovsdag mandag 17. mai
2. pinsedag mandag 24. mai
Juni Siste skoledag før sommerferien fredag 18. juni 14 skoledager
Sum Høsthalvåret 85 skoledager
Vårhalvåret 105 skoledager
Totalt for skoleåret 2020/2021 190 skoledager