Bosetting

Bosetting

Har du spørsmål om bosetting eller introduksjonsprogrammet kan du ta kontakt med Migrasjonssenteret i Indre Østfold kommune på telefon 400 33 058. Åpningstiden på telefon er mandag, onsdag og fredag kl. 09.00-11.30.

Søke om midlertidig alternativ mottaksplass

UDI har en egen søknadsordning for ukrainere som ønsker et midlertidig alternativ til plass i asylmottak eller akuttinnkvartering.

Mer informasjon og søknadsskjema om alternativ mottaksplass finner du på udi.no.

Gå til udi.no