Låne utstyr

Våre fem Frivilligsentraler tilbyr gratis lån av sports- og fritidsutstyr for barn og unge opp til 18 år.