Partilister

Det er 12 partier som stiller til valg i Indre Østfold kommune. Valgstyret godkjente disse i sitt møte 26. mai 2023.

Partiliste Arbeiderpartiet (PDF, 140 kB)

Partiliste Folkets Stemme (PDF, 144 kB)

Partiliste Fremskrittspartiet (PDF, 120 kB)

Partiliste Høyre (PDF, 133 kB)

Partiliste Industri- og Næringspartiet (PDF, 113 kB)

Partiliste Konservativt (PDF, 117 kB)

Partiliste Kristelig Folkeparti (PDF, 135 kB)

Partiliste Miljøpartiet De Grønne (PDF, 119 kB)

Partiliste Rødt (PDF, 134 kB)

Partiliste Senterpartiet (PDF, 141 kB)

Partiliste Sosialistisk Venstreparti (PDF, 136 kB)

Partiliste Venstre (PDF, 127 kB)

Klage?

Jf. valglovens § 6-8 er det adgang til å klage på valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag. Frist for å klage er sju dager etter offentliggjøringen av de godkjente valglistene.

Klagefrist på vedtaket er 6. juni 2023 kl. 12.00. 
Klagen sendes valgstyret i Indre Østfold kommune: 

Postadresse: Valgstyret i Indre Østfold kommune, Postboks 34, 1861 Trøgstad

E-postadresse: post@io.kommune.no