Stemmeseddelen - hvordan stemme/gjøre rettelser?

Stemmeseddelen til stortingsvalget er oransje 

Antall kandidater på stemmeseddelen vil variere mellom fylker, da partiene og listene som stiller til valg minimum må fylle på like mange kandidater som representanter som skal velges fra fylket. I motsetning til de to overnevnte valgene, er det ikke mulig for partiene å gi noen av sine kandidater stemmetillegg.

Du kan også gjøre endringer på stortingsstemmeseddelen

Ved stortingsvalg kan du renummerere kandidater. Altså, hvis du mener at kandidat nr. 7 bør være kandidat nr. 2, kan du endre dette på din stemmeseddel.
Videre kan du stryke kandidater, dersom det er enkelte kandidater du er uenig i at står på listen.
Det er ikke anledning til å gi personstemmer eller slengerstemmer.