Sametingsvalget

I år er det også sametingsvalg. Dersom du er innført i sametingets valgmanntall vil du bli tilskrevet og du kan stemme ved dette valget.

Mer informasjon om sametingsvalget kommer i uke 27.

I perioden 1. juli til 10. september kan du stemme på samme steder som ved stortingsvalget.

Du finner oversikt over forhåndsstemming her

Her finner du mer informasjon om hvordan, hvor og når du kan stemme ved sametingsvalget: 

Gå til sametinget.no