Kan jeg stemme hjemme?

Dersom du ikke er i stand til å møte i valglokalet på valgdagen grunnet sykdom eller uførhet kan du søke om å få avgi stemme hjemme.

Du kan søke via skjema under eller ta kontakt med vårt innbyggertorg på tlf. 69 68 10 00.

Søknadsskjema blir tilgjengelig i august.

Søknader behandles fortløpende. 

Frist for å søke er fredag 10. september klokken 10.00.