Har du stemmerett ved årets valg?

Du må være registrert i manntallet for å kunne stemme ved valget. Du kan undersøke om du står i manntallet på nedenfornevnte steder. Listene blir liggende ute fra 10. juli til 13. september 2021. Hvis du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, har du stemmerett i kommunen du flyttet fra.

Alle som er registrert i manntallet, vil motta valgkort innen 10. august. Du kan lese mer om manntall her

Dersom du oppdager feil i manntallet, kontakt innbyggertorget på telefon 69 68 10 00 eller send en e-post til post@io.kommune.no

Du har stemmerett dersom du:

 • er norsk statsborger
 • har fylt 18 år innen 31.desember 2021
 • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53
 • er, eller har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. 

Søknadsskjema for innføring i manntallet finner du her

Du kan også søke om innføring i manntallet samtidig som du avlegger stemme i valglokalet.

Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune. Du finner mer informasjon om dette på valg.no. 

Les mer om stemmerett her

Her kan du sjekke manntallet

Manntallet ligger ute på følgende steder til gjennomsyn fra ca. 10. juli 2021:

 • Innbyggertorget på rådhuset i Askim                       
 • Innbyggertorget på Kulturtorget i Mysen
 • Innbyggertorget på Tomter
 • Hobøl bo- og behandlingssenter, Knapstad 
 • Askim og Spydeberg Sparebank i Spydeberg
 • Innbyggertorget på Skjønhaug, Trøgstad
 • Bunnpris Båstad
 • Havnås Handel