Lokale verksteder - innspill samfunnsdelen 2020

Ny kommune, ny kommuneplan!

For å lage en god plan inviterte Indre Østfold kommune innbyggerne til lokale verksteder i uke 7 og 9 vinteren 2020.

Verkstedene ble arrangert på fem ulike steder i kommunen. Vi ønsket å finne ut hva som gir trivsel og hva som er typisk for Indre Østfold kommune.

Det var valgt ut fem temaområder som kommunen ønsket å få innspill på: folkehelse og levekår, klima, økonomi, næring og samskaping. På de lokale verkstedene møtte innbyggerne politikere som var opptatt av deres meninger om kommunen. Møtene var åpne for alle, uavhengig av hvor i kommunen man bor.

Innspillene fra de lokale verkstedene

Her kan du lese alle innspillene vi har fått, gjengitt nøyaktig slik de ble skrevet av innbyggerne. Indre Østfold kommune har ikke gjort noen vurdering av innspillene. Innspillene fra hvert av de lokale verkstedene vil bli sendt til politikerne, som tar med seg disse i det videre arbeidet med kommuneplanen. 

De som ikke hadde mulighet til å møte på et av de fem stedene, kunne gi sine innspill digitalt.

Innspill fra lokalt verksted i Knapstad, 11. februar 2020 (PDF, 322 kB)

Innspill fra lokalt verksted i Mysen, 12. februar 2020 (PDF, 296 kB)

Innspill fra lokalt verksted i Spydeberg, 24. februar 2020 (PDF, 301 kB)

Innspill fra lokalt verksted på Skjønhaug, 26. februar 2020 (PDF, 322 kB)

Innspill fra lokal verksted i Askim, 27. februar 2020 (PDF, 326 kB)

Innspillene fra næringslivet

Det lokale næringslivet ble invitert til workshop i forbindelse med næringslivsfrokosten 5. mars i kommunestyrsalen i Indre Østfold rådhus. De som ikke hadde mulighet til å møte til frokosten, kunne gi innspill digitalt.

Innspill fra næringslivet 5. mars 2020 (PDF, 291 kB)