Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Vedtatt endring etter forenklet prosess: Reguleringsplan for Slettevold, Skjønhaug, Symra, Larsen

Vedtatt endring etter forenklet prosess: Reguleringsplan for Slettevold, Skjønhaug, Symra, Larsen

Frist for å klage: 10. oktober 2020

Seksjon Plan fattet den 8. september 2020 vedtak om endring av reguleringsplan for Slettevold, Skjønhaug, Symra, Larsen (planID 012520030002).

Dette var etter forenklet prosess, jamfør plan- og bygningsloven § 12-14 annet ledd.

Endringen gjelder et mindre delfelt B3b i reguleringsplanen, der det legges til rette for tomannsboliger i stedet for eneboliger. Grad av utnytting settes til %-BYA = 35 %, og regulert grøntdrag innlemmes i byggeområdet.

Dokumenter

Saksframlegg - forenklet endring av reguleringsplan (PDF, 237 kB)

Plankart (PDF, 276 kB)

Plankart endring utsnitt (PDF, 595 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 145 kB)

Ønsker du å klage?

En eventuell klage sender du på e-post til post@io.kommune.no eller per brev til Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad.