Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Varsel om oppstart av planarbeid – Kommunedelplan vann og avløp 2022-2034

Varsel om oppstart av planarbeid – Kommunedelplan vann og avløp 2022-2034

Frist for innspill: 4. september 2020

Kommunestyret i Indre Østfold har vedtatt oppstart av arbeidet med kommunedelplan for vann og avløp (hovedplan) 2022-2034 med forslag til planprogram.

Vi ber med dette om innspill til oppstartvarsel og forslag til planprogram, i henhold til plan- og bygningsloven §§11-12 og 11-13. 

Hensikt med planen

Planen skal beskrive utfordringer og muligheter knyttet til vann og avløp. Dette skal gi grunnlag for en enhetlig strategi for VA-området. Planen skal også synliggjøre ansvar i henhold til til gjeldende regler, gi oversikt over eksisterende situasjon, det fremtidige investeringsbehovet og følger for gebyrene. 

Opplegg for medvirkning og informasjon og behov for utredninger er beskrevet i planprogrammet.

Det er vurdert at det ikke er krav om konsekvensutredning i henhold til plan- og bygningsloven og forskrift for konsekvensutredning.

Har du innspill?

Innspill sender du på e-post til post@io.kommune.no eller per brev til Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad innen 4. september 2020.

Merk innspill med «Høring av forslag til planprogram for kommunedelplan VA og varsel om oppstart av planarbeid».

Dokumenter

Saksframlegg med vedtak (PDF, 271 kB)
Forslag til planprogram (PDF, 792 kB)