Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Tømmeråsen

Frist for innspill: 13. mars 2021.

Vi kunngjør oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i tilknytning til detaljregulering for Tømmeråsen, gbnr 46/51, planID 301420200003. Dette er i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 17. 

Utbyggingsavtalen skal blant annet beskrive ansvaret for opparbeidelse og finansiering av offentlig infrastuktur (vei, vann og avløp), som detaljreguleringen forutsetter opparbeidet ved utbygging av området.

Har du innspill?

Synspunkter eller faktiske opplysninger som kan komme til nytte i forhandlingene om utbyggingsavtale, kan sendes til: Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad eller på e-post til: post@io.kommune.no. Merk innsendingen med "Sak 20/4021".

Frist for innspill er satt til 13. mars 2021.

Dokumenter

Kart over Tømmeråsen (PDF, 550 kB)