Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Solbergfossveien 72, Askim

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Solbergfossveien 72, Askim

Frist for uttalelse: 30. oktober 2020

Plan- og bygningsutvalget har vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering for del av gnr. 6, bnr. 1, Solbergfossveien 72, på offentlig ettersyn. Dette ble vedtatt i sak 054/20 datert 2. september 2020, planID 012420190001.

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for oppføring av boligbebyggelse på egen eiendom i form av et familietun, med totalt seks boenheter. Planområdet er på ca. 12 dekar. 

Ønsker du å si noe om forslaget?

Frist for å sende inn uttalelser til reguleringsforslaget er 30. oktober 2020. 

Eventuelle uttalelser sender du på e-post til post@io.kommune.no eller i brev til Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad.

Dokumenter

Vedtak i plan- og bygningsutvalget (PDF, 220 kB)

Oversiktskart (PDF, 522 kB)

Plankart (PDF, 79 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 173 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Vedlegg A: Sammendrag av innkommende merknader med kommentarer (PDF, 254 kB)

Vedlegg B: Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) (PDF, 244 kB)

Vedlegg C: Situasjonsplan (PDF, 2 MB)

Vedlegg D: Sol- og skyggestudier (PDF, 110 kB)

Vedlegg E: Geoteknisk rapport (PDF, 2 MB)

Vedlegg F: Arkeologisk rapport (PDF, 3 MB)

Vedlegg G: Snitt (PDF, 175 kB)

Vedlegg H: Visualisering 3D (PDF, 121 kB)

Vedlegg I: Støyberegning (PDF, 392 kB)

Vedlegg J: Konsekvensutredningsnotat (PDF, 293 kB)

Vedlegg Ka: Adkomstløsning teknisk plan (PDF, 65 kB)

Vedlegg Kb: Adkomstløsning sikt (PDF, 332 kB)