Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Offentlig ettersyn: Båstad kunstisbane, gbnr 756/9 m.fl.

Offentlig ettersyn: Båstad kunstisbane, gbnr 756/9 m.fl.

Frist for uttalelse: 19. november 2020.

Plan- og bygningsutvalget har vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering for Båstad kunstisbane, gbnr 756/9 m.fl. på offentlig ettersyn. Dette ble vedtatt i sak 070/20 den 23. september 2020, planID er 012220190004.

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for bedre treningsforhold, forlengelse av driftssesongen og å lette vedlikeholdet på anlegget ved å etablere et takoverbygg over lengdeløpsbanen. 

Ønsker du å si noe om forslaget?

Frist for å sende inn uttalelser til reguleringsforslaget er 19. november 2020.

Eventuelle uttalelser sender du på e-post til post@io.kommune.no eller i brev til Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad.

Dokumenter

Vedtak med saksframlegg - offentlig ettersyn (PDF, 257 kB)

Oversiktskart (PDF, 477 kB)

Plankart (PDF, 246 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 167 kB)

Illustrasjonsplan (PDF, 101 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Trafikkanalyse (PDF, 3 MB)

Vurdering av tema innen NVEs forvaltningsområder (PDF, 3 MB)

Mottatte innspill ved oppstart (PDF, 2 MB)

Innkomne innspill med forslagsstillers kommentar (PDF, 163 kB)

Rapport - risikovurdering for spredning av legionella (PDF, 4 MB)

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) (PDF, 481 kB)