Lytt

Viktig informasjon om korona/covid-19:

Melding om vedtak: Navnesak tettstedsnavn Skjønhaug/Trøgstad

Frist for å klage: 29. januar 2021.

Vedtak i kommunestyret 2. desember 2020

Kommunestyrets vedtak med 28 mot 17 stemmer:

  1. Tettstedet Skjønhaug endrer navn til Trøgstad
  2. Trøgstad torg endrer navn til Skjønhaug Torg

Ønsker du å klage på vedtaket?

Du kan klage på vedtaket etter «Lov om stadnamn» §12. 

Eventuelle klager kan sendes skriftlig til e-post: post@io.kommune.no, eller per brev til Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad. Angi vedtaket du klager på, den eller de endringer du ønsker og begrunnelse for klagen.

Klagefrist er 29. januar 2021. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Dokumenter

Her kan du lese dokumenter og vedtak i sak 168/20