Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Kunngjøring av vedtatt detaljregulering for Fv128: Gang- og sykkelvei Hærland kirke-Ramstad

Kunngjøring av vedtatt detaljregulering for Fv128: Gang- og sykkelvei Hærland kirke-Ramstad

Frist for å klage: 29. oktober 2020.

Kommunestyret behandlet sak 110/20 i møte 16. september 2020. Følgende vedtak ble fattet:

  1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for gang- og sykkelvei langs Fv128 fra Hærland kirke til Ramstad, PlanID 012520180001, med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse sist revidert 19.06.2020.
  2. Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28, jf. Plan- og bygningslovens § 19.

Ønsker du å klage på vedtaket?

Frist for å klage er 29. oktober 2020. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen.

En eventuell klage sender du til e-post: post@io.kommune.no eller per brev til Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad.

Dokumenter

Arealtabell (PDF, 189 kB)

Vedtak og saksframlegg (PDF, 285 kB)

Plankart - Hærland kirke-Ramstad (PDF, 2 MB)

Plankart 2 - Hærland kirke-Ramstad (PDF, 813 kB)

Plankart 3 - Hærland kirke-Ramstad (PDF, 2 MB)

Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser (PDF, 253 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

Merknader - offentlig ettersyn (PDF, 3 MB)

Merknadsbehandling (PDF, 266 kB)

KU-vurdering (konsekvensvurdering) (PDF, 542 kB)

Tegningsliste (PDF, 10 MB)

VA- og overvannsnotat (PDF, 602 kB)

Vedlegg til VA- og overvannsnotat (PDF, 5 MB)