Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Høring: Standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Indre Østfold kommune

Høring: Standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Indre Østfold kommune

Frist for innspill: 15. desember 2020

Kommunestyret vedtok i møte 4. november 2020 å legge ut standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Indre Østfold kommune på høring.

Innbyggere i Indre Østfold kommune og eiere av eiendommer i Indre Østfold kommune kan komme med høringsuttalelser innen fristen som er 15. desember.

Ønsker du å komme med innspill?

Høringsuttalelser sendes skriftlig til e-post: post@io.kommune.no eller per brev til: Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad.

Kontaktperson er Heidi G. Haakaas, e-post: heidi.haakaas@io.kommune.no

Dokumenter

Bestemmelsene består av en administrativ og en teknisk del. Saksfremlegget og de administrative bestemmelsene finner du under.

Saksframlegg (PDF, 179 kB)

KS admininstrative bestemmelser (PDF, 850 kB)

De tekniske bestemmelsene er omfattet av opphavsrett og er ikke fritt tilgjengelige. Disse må derfor kjøpes på nett eller i bokhandel.

De kan blant annet kjøpes her