Lytt

Viktig informasjon om koronavirus

Høring om kommunale mål for beverforvaltning og kommunal åpningsforskrift

Høring om kommunale mål for beverforvaltning og kommunal åpningsforskrift

Frist for innspill: 20. april 2020

Etter «Forskrift for beverforvaltning», skal alle kommuner som åpner for beverjakt etablere kommunale målsettinger for arten.

Målsettingen skal legge til rette for en lokal og bærekraftig forvaltning med nærings- og rekreasjonsmessig nyttiggjøring av viltressursen. Målene skal samtidig bidra til å hindre unødige skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.

Per i dag har alle de fem tidligere kommunene åpnet for beverjakt og etablert målsettinger for beverforvaltningen.

Indre Østfold kommune skal nå vedta målsetting for utvikling av bestandene av bever i hele den nye kommunen, og åpne for jakt på bever ved etablering av lokal forskrift. Samfunnsutvalget vedtok i møte 29. januar 2020, å sende rådmannens forslag til målsetting og forskrift ut på høring.

Indre Østfold kommune ønsker derfor å få inn innspill på høringsutkastet til målsettinger og kommunal forskrift. Høringsfristen er 20. april 2020.

Høringsinnspill sendes innen fristen til post@io.kommune.no.

Har du spørsmål om høringen eller trenger utfyllende informasjon, kontakt Pål Sindre Svae på telefon 905 50 982 eller på e-post: pal.sindre.svae@io.kommune.no.