Forskrift for godtgjøringsordninger for folkevalgte i Indre Østfold kommune

Frist for innspill: 29. april 2021.

Formannskapet behandlet Forskrift for godtgjøringsordninger for folkevalgte i Indre Østfold kommune i møte 12. mars.

Formannskapet stemte enstemmig for å vedta dokumentet.

Har du innspill?

Har du innspill, kan du sende det på e-post til: tone.reime@io.kommune.no innen fristen som er 29. april 2021.

Dokumenter

Forskrift for godtgjøringsordninger for folkevalgte i Indre Østfold kommune (PDF, 178 kB)