Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Detaljregulering for Kirkebyåsen vest 3, Båstad

Detaljregulering for Kirkebyåsen vest 3, Båstad

Frist for kommentarer: 7. august 2020

Plan- og bygningsutvalget har vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering Kirkebyåsen vest 3 på offentlig ettersyn/høring.

Dette ble vedtatt i sak 038/20 i møte 3. juni 2020 (planID 012220180002).

Kort om planforslaget

Planforslaget innebærer en videreføring av de to tidligere utbyggingene i Kirkebyåsen. Det er lagt til rette for 45 nye boligtomter med mulighet for tomannsboliger. I tillegg er det to områder der det kan bygges ene-/tomannsboliger, rekke-/kjedehus og flerbolighus med inntil fire boenheter, med tilhørende garasjebygg. Veiene inne på boligområdet blir forlengelser av de eksisterende veiene Blåbærstien og Blåveisstien.  

Har du kommentarer?

Frist for å sende inn kommentarer til reguleringsforslaget er 7. august 2020.

Eventuelle kommentarer sender du på e-post til post@io.kommune.no eller i brev til Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad.

Dokumenter

Saksframlegg med vedtak (PDF, 159 kB)

Oversiktskart (PDF, 182 kB)

Plankart (PDF, 228 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 178 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 884 kB)

ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) (PDF, 400 kB)

Støykart (PDF, 5 MB)

Støyutredning (PDF, 2 MB)

Trafikkanalyse (PDF, 4 MB)