Høringsuttalelser til kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi lå ute på høring fram til 14. mai 2021. Her ser du uttalelsene som kom inn.

Innkomne høringsuttalelser