Grill og bål utendørs

Bålbrenning og grilling er hyggelig på tur og i egen hage.

Når du er på tur og har behov for å tenne kaffe/pølsebål, kan du gjøre dette i tidsrommet 15. september til 15. april i skog og utmark. Utenom dette tidspunktet er det ett generelt forbud i hele Norge.

Allikevel er det tillatt å tenne bål i hele tidsperioden på godkjente tilrettelagte bål- og grillplasser i enkelte kommuner. Det finnes flere slike steder i Norge, men ikke i Indre Østfold kommune.

Grilling er tillatt på egen eiendom hele året.

Husk at du er selv ansvarlig for følgeskader etter opptenning.

Dersom det er nedlagt totalforbud mot ild i tørkeperioder, kunngjøres dette på kommunens hjemmeside, facebook og på hjemmesiden til Indre Østfold Brann og redning IKS (IØBR). Dette forbudet opphever alle andre lover og regler.

Brenning av avfall, trematerialer, kvist og lignende

Brenning av gjenstander som vil forurense reguleres ikke i den generelle bålforbudperioden. Slik brenning skal, dersom det er aktuelt, godkjennes av den Indre Østfold kommune.  

Kontakt miljøvernavdelingen på telefon 69 68 10 00. Du må sørge for at Øst 110-sentralen varsles på telefon 64 91 31 00 dersom det blir gitt godkjenning.

Unødvendig utrykning på slike hendelser er kostbart for samfunnet, og svekker brannberedskapen i Indre Østfold.

Vi oppfordrer på det sterkeste til å levere avfall til godkjent mottak.