Akutt forurensing

Akutte utslipp, oljelekkasje og lignende, skal meldes til Indre Østfold Brann og redning IKS (IØBR) på telefon 110. De vil rykke ut for å fjerne synlig forurensning, og sørger også for at eventuelle andre instanser varsles.

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med IØBR på:

Tlf. 915 90 005

E-post: post@iobr.no