Rovviltprosjektet

Rovviltprosjektet i Indre Østfold jobber for å ivareta lokale nærings- og fritidsinteresser som er særlig berørt av å ha virksomhet eller drive aktiviteter i områder med rovvilt. Våre største målgrupper er beitenæringen og jegerstanden.

 

Vi jobber daglig med å innhente informasjon og opparbeide oss kunnskap om rovvilt i prosjektets nedslagsfelt. På denne måten står vi sammen med andre instanser godt rustet til å takle akutte rovdyrhendelser.

Tilskuddsordning og retningslinjer

Det er opprettet en lokal tilskuddsordning i prosjektet som kan gi støtte til konkrete tiltak og arrangementer.

Søk om tilskuddsmidler fra Rovviltprosjektet

Aksept av tilskuddsmidler fra Rovviltprosjektet 

Anmodning om utbetaling fra Rovviltprosjektet

Brosjyre

Informasjonsbrosjyre om beitedyr og rovvilt 2020 (fra Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Oslo og Viken)