Klimatiltak

Karbonregnskap for arealplaner

Utbygging av natur gir klimagassutslipp som hittil har vært oversett i konsekvensutredningene til arealplanene. Arealendringer sto for 23 % av de menneskeskapte klimautslippene på kloden i perioden 2007-2016 (IPCC, 2019).

Indre Østfold kommune ønsker å se på måter å redusere utslippene og har fått hjelp av Multiconsult til lage et karbonregnskap for kommuneplanens arealdel.

Her finner du karbonregnskapet for kommuneplanens arealdel. 

Mobilitetsstrategi

Indre Østfold kommune har hatt et prosjekt på å utarbeide en mobilitetsstrategi, som er støttet av klimasatsmidler. Saken er til politisk behandling i mars 2023.

Her finner du dokumentene til saken.

Resirkulering og gjenbruk av elektronisk utstyr

Vi samarbeider med IT-selskapet Atea, hvor målet er at vi skal bli 100 % sirkulær på IT-utstyr internt i kommunen.

Les mer om ordningen her

Bildelingsordning

Gjennom bildelingsordningen med elbiler bidrar kommunen sammen med innbyggerne til å redusere klimagassutslipp fra bilkjøring.

Les mer om bildelingsordningen.

 

Samordnet varedistribusjon

Samordnet varedistribusjon er en forretningsmodell for kommuners anskaffelse og transport av varer som skal gi mindre klimagassutslipp fra transport.

Les mer om samordnet varedistribusjon.

Flerbrukshall av massivtre på Knapstad

Les om byggeprosjektet; Flerbrukshall i massivtre på Knapstad. (Klima Østfold)