Kunnskaps- og etablererprøven

Det er nå mulig å ta kunnskapsprøver igjen.

Det er i første omgang åpent for de som er bosatt i eller skal drive næring i Indre Østfold.

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Generelt

Informasjon om etablererprøven - vinn.no

Beskrivelse

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Målgruppe

Daglig leder i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Orientering om etablererprøven (rundskriv)

Læremateriell prøver – VINNs nettbutikk

Etablererprøven i serveringsloven - endring av lovlige hjelpemidler

Skjema

Oppmelding til kunnskapsprøve om alkoholloven

Lover

Se serveringsloven § 5 Krav om etablererprøve

Forskrift om etablererprøve - serveringssted

Serveringsloven