Næringseiendommer

Næringseiendommer

Indre Østfold kommune har store og små næringsområder over hele kommunen, til ulike utviklingsformål (industri, lager, kontorer, forretning og sentrumsprosjekter). Noen områder er regulerte og byggeklare. Andre er satt av til fremtidige næringsformål i kommunens planverk. De fleste næringsområdene utvikles av private selskaper. Ta kontakt med næringsseksjonen i Indre Østfold kommune for mer informasjon.

Finn.no: Næringseiendommer til leie i Indre Østfold kommune

Finn.no: Næringseiendommer til salgs i Indre Østfold kommune