Næringsliv i Indre Østfold

Næringsliv i Indre Østfold

Næringslivet i Indre Østfold kommune er variert. Fra store og kjente produksjonsbedrifter som Glava og Nortura, til flere ekspansive små og mellomstore bedrifter, særlig innen bygg, anlegg og entreprenørvirksomhet.

Indre Østfold kommune er Norges største jordbrukskommune, med stor produksjon av korn, svin og kylling. En rekke bedrifter er knyttet opp til landbruksnæringen gjennom næringsmiddelindustri, maskiner, utstyr og service. Indre Østfold kommune har også innovative aktører innen tradisjonell næring, som mekanisk industri, skogbruk og treforedling.

Indre Østfold kommune har attraktive næringsarealer og tomteområder over hele kommunen. Flere næringsområder har godt utbygget infrastruktur og umiddelbar nærhet til E18. Indre Østfold kommune har god befolkningsvekst og bred kompetanse blant våre innbyggere.