Informasjon om koronaviruset for næringslivet

Informasjon fra regjering, departement og myndigheter om koronavirus

Spørsmål og svar om koronavirus hos helsenorge.no

Les alt om koronaviruset og kommunens tilbud og tjenester

Testing for grensependlere som har lengre opphold enn syv dager i sitt hjemland

Alle grensependlere skal testes første dag de kommer til Norge, og deretter testes de igjen etter sju dager.  

Det vi si at testregime for grensependlere er det samme selv om de er borte ti dager eller mer. Alle starter opp med nytt testregime første dag de ankommer Norge. Altså dag en, og deretter hver syvende dag.

Her kan du lese mer om covid-19 test for grensependlere og arbeidsreisende

Kompensasjonsordning for næringslivet (september 2020 - februar 2021

Ordningen gjelder for de samme næringene som den forrige kompensasjonsordningen, og er åpen for foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien.

Les om den nye kompensasjonsordningen her

Kompensasjonsordning for næringslivet

Betalingsutsettelse og avdragsordning ved betalingsproblemer som følge av koronasituasjonen

Du kan søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav hvis du opplever økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen. Dette gjelder både næringsdrivende, selskap og privatpersoner.

Les om betalingsutsettelse og avdragsordning (Skatteetaten)

Se informasjon om tiltakspakker i forbindelse med koronasituasjonen (Skatteetaten)

Viken fylkeskommune: Støtteordning for næringsutvikling og omstilling i Østfold

Henviser til støtteordning for næringsutvikling og omstilling i Østfold fra Viken fylkeskommune. Søknader blir vurdert løpende.

Her kan du lese mer 

Til arbeidsgivere i bedrifter med utenlandske ansatte

Helsedirektoratet i samarbeid med Virke, NHO og Spekter arrangerte 3. november et webinar for arbeidsgivere om nye karantenebestemmelser, unntak og krav ved innreise.

Her kan du se webinaret i opptak

Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring – andre utlysning

For å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon som følge av koronakrisen, utlyser Viken fylkeskommune en ny runde med ekstraordinær tilskuddsordning for kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (KIB-2). 

Det er løpende søknadsfrist.

Les mer om ordningen her

Regjeringen har etablert en tilskuddsordning på 250 millioner kroner for reiselivsnæringen

Dette er for å kunne gjennomføre omstillingsprosjekter som gjør næringen i stand til å opprettholde et kundegrunnlag, samt tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet. 

Les mer om ordningen her

Nyttige lenker

Temaside hos NAV om korona

Temaside hos NHO om korona

Temaside hos LO om korona

Temaside hos Virke om korona

Nyheter fra regjeringen

Arbeidstilsynet: Tiltak i arbeidslivet

Helsedirektoratets råd til varehandelen

Tiltakspakker i forbindelse med koronasituasjonen

Informasjon fra NAV Øst - Viken Indre Østfold

Arbeidsgivere kan ringe arbeidsgivertelefonen på telefon 55 55 33 36 eller bruke chat-funksjonen på våre nettsider.

Vi oppfordrer deg å se NAV sin informasjonsvideo om permittering her:

Permittering - informasjonsvideo for arbeidsgivere

Ønsker du kontakt med markedsavdelingen i NAV Indre Østfold?

Da kan du ringe:

Har du ansatte som vil bli permittert og som har kompetanse og/eller erfaring innenfor helsefag, sjåfør, dagligvarebransjen eller næringsmiddelproduksjon? Vennligst ta kontakt med en av oss på listen over. Kanskje din ansatt kan lånes bort til en bransje som er i behov av ansatte, og dermed unngås en permittering.

Se også informasjon på Arbeidsplassen.no

Støtteordninger

Nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen

Kompensasjonsordningen for næringslivet

Nasjonale og regionale økonomiske støtteordninger  for næringsliv og bedrifter

Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt på grunn av koronautbruddet

Viken fylkeskommune

Vikenpakka - tiltak for nærings- og samfunnsliv

Innovasjon Norge

Nettsted

Tiltakspakke fra Innovasjon Norge

Skattefunn

Nettsted

Forskningsrådet

Forskningsrådet tar grep for å hjelpe næringslivet under koronakrisen