Informasjon om koronaviruset for næringslivet

Informasjon fra regjering, departement og myndigheter om koronavirus

Informasjon for norske bedrifter om koronautbruddet(støtteordninger, lønnsstøtteordning, utsatt innbetaling av skatter og avgifter med mer)

Spørsmål og svar om koronavirus hos helsenorge.no

Betalingsutsettelse og avdragsordning ved betalingsproblemer som følge av koronasituasjonen

Du kan søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav hvis du opplever økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen. Dette gjelder både næringsdrivende, selskap og privatpersoner.

Les om betalingsutsettelse og avdragsordning (Skatteetaten)

Se informasjon om tiltakspakker i forbindelse med koronasituasjonen (Skatteetaten)

Nyttige lenker

Temaside hos NAV om korona

Temaside hos NHO om korona

Temaside hos LO om korona

Temaside hos Virke om korona

Nyheter fra regjeringen

Arbeidstilsynet: Tiltak i arbeidslivet

Helsedirektoratets råd til varehandelen

Tiltakspakker i forbindelse med koronasituasjonen

Informasjon fra NAV Øst - Viken Indre Østfold

Arbeidsgivere kan ringe arbeidsgivertelefonen på telefon 55 55 33 36 eller bruke chat-funksjonen på våre nettsider.

Vi oppfordrer deg å se NAV sin informasjonsvideo om permittering her:

Permittering - informasjonsvideo for arbeidsgivere

Ønsker du kontakt med markedsavdelingen i NAV Indre Østfold?

Da kan du ringe:

Har du ansatte som vil bli permittert og som har kompetanse og/eller erfaring innenfor helsefag, sjåfør, dagligvarebransjen eller næringsmiddelproduksjon? Vennligst ta kontakt med en av oss på listen over. Kanskje din ansatt kan lånes bort til en bransje som er i behov av ansatte, og dermed unngås en permittering.

Se også informasjon på Arbeidsplassen.no

Støtteordninger

Nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen

Kompensasjonsordningen for næringslivet

Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt på grunn av koronautbruddet

Viken fylkeskommune

Se Viken fylkeskommunes nettsider om næringsutvikling

Innovasjon Norge

Nettsted

Tiltakspakke fra Innovasjon Norge

Skattefunn

Nettsted

Forskningsrådet

Forskningsrådet tar grep for å hjelpe næringslivet under koronakrisen