Lytt

Viktig informasjon om korona/covid-19:

Rovviltprosjektet

Rovviltprosjektet i Indre Østfold jobber for å ivareta lokale nærings- og fritidsinteresser som er særlig berørt av å ha virksomhet eller drive aktiviteter i områder med rovvilt. Våre største målgrupper er beitenæringen og jegerstanden.

Rovviltprosjektet - Klikk for stort bilde 

Vi jobber daglig med å innhente informasjon og opparbeide oss kunnskap om rovvilt i prosjektets nedslagsfelt. På denne måten står vi sammen med andre instanser godt rustet til å takle akutte rovdyrhendelser.

Tilskuddsordning og retningslinjer

Det er opprettet en lokal tilskuddsordning i prosjektet som kan gi støtte til konkrete tiltak og arrangementer.

Søk om tilskuddsmidler fra Rovviltprosjektet

Aksept av tilskuddsmidler fra Rovviltprosjektet 

Anmodning om utbetaling fra Rovviltprosjektet

Brosjyre