Lytt

Viktig informasjon om korona/covid-19:

Innovasjon Norge - søknad om tilskuddsmidler 2021 - Digitalt kurs - Landbrukets klimakalkulator - Klimaløsninger for framtidas landbruk - Korn 2021 - Webinar- god økonomi og praksis i landbrukets miljøordninger - Autorisasjonskurs plantevern - Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i 2021 - Rapport rådyrjakt 2020 – Landbruksplast

Søknad om produksjonstilskudd, etterregistrering av opplysninger - Ekstra innbetaling av skogfond, frist 5.februar - Utbetaling fra skogfond regnskapsåret 2020 - Rapport rådyrjakt 2021 - Høsten 2020 - Jord, drenering og klimagassutslipp - Nå kan du søke om tilskudd for å ta vare på natur og miljø - Fugleinfluensa i Norge - Kjør pent i vintermørket! - Har du ikke skaffet juletre enda? – Kurstilbud – Julens leselektyre - Tilgjengelighet i jula

Mentorordninga 2021 – Fugleinfluensa – Altinn - Webinar: Fossilfrie korntørker - Hvilke klimaendringer kan vi forvente oss i Indre Østfold kommune?

Informasjonsmøte Innovasjon Norge - Mentorordninga i landbruket - REKO-ringen Askim/Mysen Kjemperespons på SMIL- og dreneringsmidler! - Planer om å drenere? - Utbetaling av SMIL- og dreneringsmidler - Transportkalkyle for grovfôr og gjødselspredning - For deg som er interessert i tall og statistikk i landbruket - Klimasmart landbruk Østfold kapret 3. plassen i «Årets lokale klimatiltak» - Tørke og vindfall påvirker faren for nye barkbilleangrep - Aktuelt fra NIBIO, Norsk landbruksrådgiving og Agropub

Innsamling av landbruksplast 2020 - Velkommen til digital landbrukskonferanse - Innovasjon Norge, Informasjonsmøte - Har du gyldige jordanalyser? - Driver du jord må du ha gjødslingsplan - Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten – Klimakalkulator - Mentorordninga i landbruket 2021 - Biokull i landbruket - Skogaktuelt

Innsamling av landbruksplast - Har du tapt husdyr til rovvilt i 2020? - Frist for å søke om erstatning ved avlingssvikt - Kommunen ønsker dialog med lokale produsenter/leverandører av mat - Oppsummering om produksjonstilskudd og RMP-tilskudd- Fagseminar: Biokull i landbruket - Mentorordninga i landbruket 2021 - Dyrkingsteknikk fangvekster - Kurstilbud fra NLR – Skogkurs - Nytt og nyttig fra NLR, NIBIO og Indre Østfold kommune

Søknad om RMP-tilskudd og produksjonstilskudd – Frist for å søke om erstatning ved avlingssvikt er 31. oktober – Midler til prosjekter for økt etterspørsel og bærekraftstrategi innen grøntsektoren – Lansering av landbrukets klimakalkulator – Veien til klimakutt og klimavennlig norsk matproduksjon – Spørreundersøkelse om gåseskader – Kurs i offentlige anskaffelser for lokalt næringsliv

RMP og produksjonstilskudd – søknad og veiledning - Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid del 2 - RMP-tilskudd - Før du pløyer - Landbrukstelling 2020 - Jordprøver hentes på innbyggertorgene - Innsamling av landbruksplast - REKO-ringen - Etter beitesesongen - Elgjakt i Indre Østfold kommune – Beverjakt - Prøver fra villsvin - Signalkreps i Glomma!

Regionale miljøkrav - RMP og PT – søknad og veiledning - Aktuelt om RMP-tilskudd 2020 for Indre Østfold- Sjekk arealene dine i gårdskart! - Oppdatert KSL og ny innlogging - Innovasjon Norge - Spons av deltakelse på NLRs webinarserie - Nettbasert kursserie om økologisk frukt og bær - Faste kjørespor under norske forhold – Lokalmat – Skogkurs – Jegerdokumentasjon - Hvor kan jeg tenne bål? - Aktuelt fra NLR, NIBIO og Agropub

Premiere på film om landbruket i Indre Østfold! - Rådyrkillinger blir reddet ved hjelp av drone - Innsamlingskampanjen for landbruksplast er nå over, men fortsetter hos Retura! - Oppfordring til alle foretak - Endringer i reglene om nydyrking - Erstatning avlingssvikt – Floghavre - Fremmede skadelige arter - Jegere får vitnemål for skyteprøven på mobilen - Skogkulturkampanjen IØK - Gratis kurs for hogstentreprenører og maskinentreprenører som bygger vei - Det er fortsatt mulig å melde seg på skogkurs! - Digitale reiselivskurs for landbruksvirksomheter er åpne for påmelding - Webinar-serie om jord og jordhelse - Webinar om biokull som klimatiltak i offentlig regi - Rekruttering til landbruket i Indre Østfold - Vi ønsker oss bilder fra landbruket i Indre Østfold! - Nyttig lesestoff