Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Kemneren (skatteoppkrever)

Kemneren (skatteoppkrever)

Kemnerkontoret krever inn skatt og avgifter, fører skatteregnskap, har fakturering og innfordring av kommunale krav, og kontrollerer og veileder arbeidsgivere.

Skatteoppkreveren overføres til Skatteetaten fra 1. november 2020

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag.

Se informasjon her

Hva lurer du på?

Skatt for person

Skatt for bedrifter og organisasjoner

Se dine krav og betalinger

Lag KID-nummer for restskatt, forskuddsskatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift

Søk om skatteattest

Endre kontonummer for utbetaling av skattepenger

Se dine inntekter og arbeidsforhold

Forfallskalender for næringsdrivende

Link til Altinn

Spørsmål som skal til Skatteetaten

 • Klage på skatteoppgjøret
 • Merverdiavgift (MVA/moms)
 • Nytt skattekort/endring av skattekort
 • Utskrivning og endring av forskuddsskatt
 • Folkeregisteroppgaver, som navn- og adresseendring og skjemaer ved ekteskapsinngåelse
 • Forhåndsligning ved dødsbo

Ta kontakt med Skatteetaten på tlf. 800 80 000. Du finner også mye informasjon på deres nettside:

Til Skatteetaten 

Kommunale krav

Hvis du ikke betaler et inkassovarsel innen fristen, blir kravet bli sendt til innfordring. Når et krav går til innfordring må du betale inkassosalær og forsinkelsesrenter i tillegg til hovedkravet. Går kravet videre til rettslig inndrivelse, kan ytterligere kostnader påløpe.

Vi krever inn ubetalte krav for Indre Østfold kommune:

 • Kommunale eiendomsgebyr
 • Kommunale barnehager
 • SFO
 • Bibliotek
 • Kulturskolen
 • Opphold på sykehjem
 • Egenandel hjemmetjenester
 • Husleie
 • Kommunale idrettsanlegg
 • Andre fakturakrav fra kommunen 

Skal du betale et inkassokrav fra Indre Østfold kommune og ikke har giroen tilgjengelig, kan du betale slik:

 • Betal til kontonummer 3207 29 38215.

Har du ikke KID-nummer må du skrive i meldingsfeltet hvilket saksnummer betalingen gjelder, eventuelt fullt navn og fødselsnummer.

Hvis du ikke betaler

Dersom du ikke betaler frivillig, vil vi starte tvangsinnfordring. Mener du kravet er feil (du bestrider kravet), må du sende en skriftlig klage innen fristen på betalingsoppfordringen. Hvis klagen ikke blir tatt til følge, sender vi saken til behandling i forliksrådet for å få avgjort om kravet er riktig.
Hvis du ikke har sendt oss en skriftlig klage innen fristen, eller vi har fått medhold i forliksrådet, sender vi en begjæring om utlegg til Namsmannen hvis vi tror vi kan få dekket kravet.

Dette kan medføre

 • utleggstrekk i lønn/trygd
 • pant i bil
 • pant i bolig

Kontaktinformasjon

E-post: kemner@io.kommune.no
Telefon: 69 68 10 08
Besøksadresse: Torget 8, 1800 Askim
Postadresse: Postboks 34, 1861 Trøgstad

Åpningstider

Telefon kl. 08.00–15.30 alle hverdager.

Resepsjonen er stengt for tiden på grunn av koronasituasjonen.