Grønne drømmer og spirer i magen? – Frister – Skogfond – Hjortekveld - Klimakalkulatorkurs – Treplanting – Kornskolen -  Mentorordning - Miljøtiltakfilm

Fagmøte – Klimatilpasning i landbruket, nettverkssamling lokalmat Indre Østfold, informasjonsmøte om solenergi i landbruket

Produksjonstilskudd og RMP-tilskudd – absolutt siste frist -  Tilskudd ved produksjonssvikt - Tilskudd ved svikt i honningproduksjon - Familieskogdag – Forretningsplankurs – Fagmøte; Klimatilpasning i landbruket - Informasjonsmøte om solenergi i landbruket - Innsamling av landbruksplast høst 2021 - Pass opp for innbrudd - Ønsker prøver fra felte villsvin

Fagmøte, Jord i praksis - Søknadsfrist tilskudd til produksjonssvikt - Innovasjon Norge, informasjonsmøte og søknader 2022 – Forretningsplankurs – Markedshagekurs - Innsamling av landbruksplast - e-læringskurs om demensomsorg - e-læringskurs om mat- og måltidsgleder - Nordisk kornkonferanse kultursorter - Interessert i fornybar energi? - Har du tapt husdyr til store rovdyr i 2021? - Høysesong for viltpåkjørsler - Slik blir du jeger – Skogfond - Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2022 - Reservering/leie - Nytt fra Indre Østfold kommune, NIBIO, KSL og NLR

Søknad om produksjonstilskudd, del 2, frist 15.10. - Søknad om RMP-tilskudd, frist 15.10. - Reserver en saksbehandler - Klimarådgiving - SMIL-midler og midler til drenering - Innovasjon Norge, søknader 2022 - Innsamling av landbruksplast høst 2021 – Skogfond – Elgjakt - Verdt å få med seg

Book en saksbehandler - RMP-tilskudd - Produksjonstilskudd – Regionale miljøkrav - Høring av forskrift om regionale miljøkrav - Erstatning avlingssvikt - Innovasjon Norge - søknader 2022 - Grøntprosjekt 2022-23 – Jordprøvesesong - Jordprøver og slam - Nytt meldeskjema for lokal lagring og bruk av slam - Tid for pris - Verdt å få med seg

Hønsehirse på nye steder - Fremmede arter - Det er påvist krepsepest på edelkreps, Mattilsynet innfører tiltak i Mysenelva – Harepest - Sjekk kartene dine mot flyfoto! - Husk miljøkravene før du jordarbeider i høst! - Regionale miljøtilskudd (RMP) - Klimarådgiving fra NLR - Søknadsfrist SMIL-tilskudd - Tilskudd til drenering - FNs klimarapport #6 - Tilskudd til gjødsling, tettere planting og suppleringsplanting 2021 – Lokalmat, flere kanaler for både kjøp og salg - Verdt å få med seg - Nytt og nyttig fra NIBIO

Floghavre – Hønsehirse - Portforbudet for fjørfe og andre fugler gjeninnføres i Indre Østfold kommune - Mistenker du avlingssvikt? Meld fra! - Oppdatert veileder RMP 2021 - Bidrar til flere pollinerende insekter - Vannområde Morsa: På bedringens vei - Fellingstillatelser hjortevilt - Droner og rådyr - Vi har fortsatt edelkreps i Indre Østfold, den må vi ta vare på! - Motorferdsel i utmark - Åtte tips for naturvennlig friluftsliv - Skogkurs for ungdom i Østfold 2021 - Kantsoner langs vassdrag er viktige og trenger beskyttelse - Kart med barkbillevarsel - Status i arbeidet mot uønskede fremmede arter - Støtteordning for bedrifter som må omstille seg etter covid-19 - Lokalmat-app: «LocalFood» - Sommertid

Beitedyr og rovvilt - Redd en rådyrkalv – Rådyrkalver, ikke rør dem! Bedriftsutviklingsprisen - Planlegger du å drenere jordbruksareal i løpet av de 3 neste årene? - Har du planer om SMIL-tiltak i løpet av de neste 3 årene? - Tiltak gjennomført og ønske om utbetaling av tilskudd til drenering eller SMIL? - Kurs i variabel gjødsling ved hjelp av satellittbilder - Husk plastaksjon neste uke!

Innsamling av landbruksplast 2020 - Velkommen til digital landbrukskonferanse - Innovasjon Norge, Informasjonsmøte - Har du gyldige jordanalyser? - Driver du jord må du ha gjødslingsplan - Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten – Klimakalkulator - Mentorordninga i landbruket 2021 - Biokull i landbruket - Skogaktuelt