Ungdommens kulturhus (UKH)

Kommunen har fire fysiske ungdomsklubber lokalisert i Askim, Mysen, Trøgstad og Spydeberg. Alle klubbene har egne ansatte og egne ungdomsstyrer, men samarbeider tett sammen om for eksempel felles arrangementer og felles regelverk. I tillegg har vi et digitalt ungdomshus som drives på tvers av alle klubbene. UKH er organisert under Kulturutvikling. 

UKH er rusfrie, trygge og åpne møteplasser for ungdommer i alder 13 til 18 år. Alle klubbene er medlemmer av organisasjonen "ungdom og fritid" og er en del av et større nettverk med forebyggende avdeling hos Politiet og SLT samarbeidet. 

Hver klubb har hver for seg unike tilbud og åpningstider i sine egne lokaler. 

Digitalt ungdomshus

Discord: UKH Indre Østfold 
Åpent: onsdag 15.00 – 18.00, fredag 17.00 – 21.00
For ungdom mellom 13 - 18 år fra Indre Østfold kommune. Dette er et samarbeid mellom alle ungdomsklubbene i kommunen. Som ungdom vil du møte ungdomsarbeiderne fra klubben din inne på Discord.
Les mer om vårt digitale ungdomshus og finn nedlastingslenke til Discord her

TimeOut Askim 

Askim Ungdomskole
Åpent: Torsdag 13.30 – 16.30, fredag 18.00 – 22.00
Leder: Renata Markota 
https://www.facebook.com/timeoutaskim/

Mekkegarasjen Askim

Askim ungdomsskole
Åpent: Torsdag 17.00 - 21.00
Leder: Renata Markota
https://www.facebook.com/MekkegarasjenAskim/

Ungdommens Kulturhus Mysen 

Kulturtorget (kjeller)
Åpent: Onsdag 14.00 – 19.00, torsdag 14.00 – 19.00, fredag 14.00 – 19.30 (21.30)
Leder: Øyvind Larsen 
https://www.facebook.com/ukheidsberg/

Trøgstad Fritidsklubb 

Trøgstadhallen (kjeller)
Åpent: Tirsdag 17.30 – 20.30 (juniorklubb), Onsdag 13.00 – 15.30 (8. trinn til 1. vgs), fredag 18.00 – 22.00 (ungdomsklubb)
Leder: Tine Moen 
https://www.facebook.com/ungitrogstad/

Huset Spydeberg

Fjellheim (inngang bakside)
Åpent: mandag – torsdag 14.00 – 16.00, fredag 18.00 – 22.00
Leder: Marianne Storebakken Diaz 
https://www.facebook.com/search/top/?q=huset%20spydeberg&epa=SEARCH_BOX