Tidligere Trøgstad kommune

Blå kulturhistoriske skilt på Skjønhaug, Båstad og Havnås.

Kornmagasinet

Trøgstad kornmagasin ble opprettet i 1831 av 145 interessenter. Dette fungerte som en bank, der man kunne låne korn mot 10 prosent rente per år. Kornmagasinet var i drift frem til 1903 da driften ble avviklet fordi det ikke lenger var behov for kornmagasinet. Bygget står fremdeles helt intakt slik det ble bygget i 1831, og når man kommer inn står fremdeles utstyret som hører boden til utstilt i gangen. De slitte bratte trappene vitner om de utallige 100 kilos sekkene som har blitt båret opp og ned.

 

Båstad kirke

Dette er en korskirke som ble oppført 1860 og var en annekskirke til Trøgstad prestegjeld. Kirken har 503 sitteplasser. Kirken har et fem stemmers Rieger orgel fra 1876, som også skal være det eldste Rieger orgelet i verden som er i spillbar stand mer eller mindre i originalskikkelsen. Orgelet ble restaurert av Søren og Eystein Gangfløt i 1989 og av Mathias Becker i 2004.

 

Gamle Skjønhaug skole

Skolen ble oppført i 1898. Gamleskolen ble opprinnelig bygget på Rud i Tosebygden, men ble flyttet til Skjønhaug før den ble tatt i bruk som skole i 1898. Bygget ligner de øvrige skolene som ble bygd på denne tiden. Kulturminnegruppen vurderer bygget til å ha stor verdi på grunn av den funksjonen det har hatt som skole i over 100 år. Arkitektonisk verdi vurderes til middels. Med sin sentrale plassering og sammen med kommunelokalet er bygget en ressurs for tettstedet.

 

Gamle Havnås skole

Skolen ble oppført 1900. I dag brukes bygget som bolig- og næringsformål.

 

 

 

Trøgstad gamle kommunelokale

Bygget var kommunestyrelokale fra 1837 og var i bruk som det fram til 2004. Kommunelokalet var opprinnelig hovedbygning på Skjønhaug gård. Bygget ble kjøpt av kommunen i 1836, for å følge opp påbudet om opprettelse av fast skole. Trøgstad var første bygd i Indre Østfold som hadde egen eid skole. Det Trøgstad-Baastadske Formandskab hadde første møte på gården Skjønhaug i 1837. Kommunestyret hadde sine møter i dette bygget fram til 2005 da det nye kommunehuset ble tatt i bruk. Kommunelokalet har antakelig opprinnelig hatt en lukket svalgangsløsning og har lignet Raknerudstua på museet. Rundt 1914 ble bygningen restaurert til jugendstil. Under restaurering i starten av 2000-tallet, ble vinduer og kledning byttet slik at arkitekturhistorisk verdi ble redusert, men bygningen framstår fortsatt som staselig.